דבר ראש המכינה

"שני כוחות ניתנו לנו: זיכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים תחת משא הזיכרונות. היינו נעשים עבדים לזיכרוננו, לאבות-אבותינו. קלסתר-פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. ואילו הייתה השכחה משתלטת בנו כליל – כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? השמרנות האפלה רוצה ליטול מאתנו את כוח השכחה, והפסידו-מהפכניות רואה בכל זכירת עבר את "האויב". אך לולא נשתמרו בזיכרון האנושות דברים יקרי-ערך, מגמות נעלות, זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה, לא הייתה אפשרית כל תנועה מהפכנית; היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם."


בבואי לכתוב את דברי הפתיחה של הניוזלטר של מכינת בארי, חשבתי שהדבר הנכון והראוי ביותר הוא לפתוח בדבריו של ברל כצנלסון, שעל שמו ולאורו הוקמה ופועלת המכינה.
בחיבורו, "מקורות לא אכזב", שנכתב בשנת 1934, דן ברל בשני כוחות שמובילים אותנו בחיינו: זיכרון ושכחה. ללא הזיכרון, ללא המבט לאחור שואל ברל כיצד היינו מעריכים את עולמנו הערכי, את האנושיות שבזהותנו או את הרנסנס התרבותי שלנו, שנשענים על עדני העבר? וללא השכחה, כיצד היינו מתעלים מעל השמרנות "האפלה", כיצד היינו מחדשים ויוצרים דור חדש ואמונות חדשות?
דרכה של מכינת בארי נעה בין הזיכרון לשכחה, בין חידוש לשימור, בין הסתכלות אחורה לבין הסתכלות מתמידה קדימה. אנו מבקשים לייצר חברת מופת שתניח בבסיסה את הציונות ההומניסטית ותפיסת העולם הסוציאל דמוקרטית שמבטאות את מורשתו של ברל.


המכינה מהווה בית להגשמה משותפת לחבורה צעירה, המבקשת להשפיע ולעצב חברה ישראלית אחרת. חברה אשר רוצה לייצר תיקון ויחס אחר כלפי אוכלוסיות מוחלשות, אשר מבקשת לבנות שותפות יהודית-ערבית ולבסוף לכונן מנהיגות מקרבת בין מגזרים שונים, אשר מחזקת את השדה הליברלי והפלורליסטי בישראל.  אמנם, תפיסת עולמנו מבקשת לבנות ולחזק את מחנה השמאל בישראל. על אף זאת, אנו רואים עצמנו כבית גם עבור אלו שאינם מזדהים בצורה מוחלטת עם ערכי המחנה מתוך הבנה שתיקון דורש שותפות בין חברות שונות.


פרסום הניוזלטר הראשון של המכינה הוא מאורע מרגש וחשוב. אנו רואים בפלטפורמה הזו מרחב של עדכון, כתיבה ושיתוף, עבור המכינסטים עצמם, בוגרי המכינה ושותפים רבים נוספים שלוקחים חלק בבנייתו של המפעל היקר הזה.


בסוף דבריי, ברצוני להודות לכלל שותפינו שבזכותם מכינת בארי ממשיכה לגדול ולצמוח: קרן ברל כצנלסון, חברי הועד המנהל של עמותת 'בארי', קרן מתנאל, מועצת המכינות הקדם-צבאיות, המכללה האקדמית בית-ברל, החלוץ, מועצה אזורית דרום השרון, הורים ובוגרי המכינה.